Monitoring kotłowni i węzłów grzewczych

Dlaczego warto?

Kilkuletnie doświadczenia z użytkowania systemu SMOK pozwalają na stwierdzenie, że poprawne zarządzanie kotłownią lub węzłem grzewczym z systemem SMOK pozwala na:

 • ograniczenie liczby wizyt serwisu technicznego (możliwość wykonywania nastaw temperatur, programu tygodniowego, kontrola pracy wszystkich parametrów, archiwizacja danych, itp.)
 • wczesne wykrywanie awarii kotłowni (wysyłanie sms o awarii, itp.)
 • poprawa komfortu cieplnego
 • poprawa komfortu eksploatacji kotłowni
 • zmniejszenie zużycia paliwa do 15% w skali roku

Przykładowy zakres prac i czynności w ramach ryczałtowej opłaty;

 • Całodobowa gotowość do usuwania usterek i zakłóceń pracy kotłowni;
 • Zdalny 24 godzinny monitoring kotłowni SMOK ;
 • Stały dostęp do systemu SMOK z możliwością zmian w pracy kotłowni dla Zleceniodawcy;
 • Informacji SMS o awarii kotła;
 • Wykonanie raz w roku przeglądu technicznego (gwarancyjnego) kotła i palnika zgodnie z wymogami producentów i Prawa Budowlanego potwierdzony odpowiednim protokołem;
 • Przegląd stanu technicznego kotłowni – raz w roku;
 • Usługa serwisowa p.t. usuniecie awarii – raz w roku wliczona w ryczałt niezależny od przeglądu bez możliwości przesunięcia nie wykorzystanych usług na następny rok rozliczeniowy;
 • Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania automatyki i dokonania korekty nastaw zgodnie z wymogami instalacji oraz sugestiami użytkownika przez system SMOK;
 • Dokonanie zapisów z czynności konserwacyjnych w książce przeglądów (Książkę przeglądów założy Wykonawca);
 • Pozostawienie porządku w pomieszczeniu kotłowni;
 • Przegląd instalacji gazu raz w roku potwierdzony odpowiednim protokołem
 • Obsługa UDT

Demo: pracująca kotłownia; Legnica ul. Chrobrego 13

Kocioł De Dietrich z palnikiem wentylatorowym dwustopniowym; automatyka pogodowa.
Kliknij tutaj!