Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.smservice.pl prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem internetu.
 2. Informacje na temat produktów sklep zamieszcza na stronie www.smservice.pl/sklep
 3. Sklep obsługiwany jest przez przeglądarki internetowe Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.

§ 2 Oferta

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www Sklepu Internetowego SI Service w chwili składania zamówienia.
 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Opisy produktów mają charakter informacyjny, podstawą do reklamacji zakupionego towaru co do parametrów technicznych, kompletności części, koloru itp. jest specyfikacja producenta.
 5. Zawartość Sklepu Internetowego SI Service nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie wymienione produkty, nazwy oraz filmy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 3 Właściciel sklepu

 1. Właścicielem sklepu internetowego SI Service znajdującego się na stronie www.smservice.pl jest SI Service Sp. z o.o., Krótka 2 59-230 Prochowice, NIP: 691 256 66 51

§ 4 Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym Instal – Service odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie produktu po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu.
 2. Zamówienia można składać o dowolnej porze każdego dnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14,00, oraz złożone w dni wolne rozpatrywane będą od godziny 8.00  następnego dnia roboczego.
 3. Za zamówienie przyjęte do realizacji rozumie się zamówienie złożone w formie pisemnej (kontakt@smservice.pl) lub telefonicznie, przyjęte przez naszego konsultanta i potwierdzone wysłaniem dokumentu ProForma
 4. Sklep Instal – Service zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny w przypadku braku potwierdzenia złożenia zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia przez Nabywcę i prawidłowe potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego Instal – Service do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Instal – Service Szymon Strózik danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.
 7. W przypadku złożenia zamówień nie mieszczących się w jednej przesyłce Sklep zastrzega sobie prawo do ich realizacji w osobnych partiach o czym klient będzie poinformowany.
 8. W momencie wysyłki zamówionych produktów, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail, zawierającą szczegóły dotyczące przesyłki, adres internetowy strony umożliwiającej kontrolę przesyłki oraz szczegółowe instrukcje dotyczące odbioru przesyłki od kuriera. 
 9. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest przez internet po dokonania akceptacji zamówienia przez Kupującego, którego potwierdzenie przyjęcia otrzymał od Sprzedającego na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, a w przypadku zamówień telefonicznych potwierdzenia przez Kupującego zawartości wypełnionego przez Sprzedawcę formularza oraz potwierdzenia zawartości zamówienia po jego odczytaniu.   
 10.  Dowodem sprzedaży w Sklepie internetowym jest faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę Kupującemu i wysyłana za pomocą poczty elektronicznej lub dołączona do przesyłki.

§ 5 Korygowanie i anulowanie zamówień

 1. Korygowanie zamówień: na prośbę klienta, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, można dokonać zmian w złożonym zamówieniu – tylko w przypadku zamówień nie zrealizowanych.
 2. Aktualny stan realizacji zamówienia można sprawdzić kontaktując się poprzez email lub telefonicznie. Handlowiec udzieli informacji o postępie w realizacji zamówienia.
 3. Rezygnacja z zamówienia możliwa jest tylko w przypadku braku wysyłki. Jeżeli zamówienie została wysłane rezygnacja nie jest możliwa.
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn zależnych od sklepu internetowego Instal – Service bądź producenta, kwota która została wpłacona na konto sprzedającego zostanie zwrócona w całości na konto wskazane przez kupującego.
 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący będący Konsumentem, może zrezygnować (w drodze odstąpienia) z produktu zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisma zawierającego oświadczenie o odstąpieniu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi produktu nie może dojść do: a)      mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie),  b)      wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów produktu, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 7. Produkt podlegający zwrotowi powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Produkt powinien być wysłany nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia. W celu ułatwienia procedury zwrotu produktu prosimy o  skontaktowani się ze sklepem internetowym Instal – Service celem ustalenia szczegółów zwrotu produktu.

§ 6 Realizacja zamówień

 1. Zamówione produkty dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Wysyłka towaru następuje w przeciągu od 1 do 5 dni  po potwierdzeniu wpłaty na konto lub płatność pobierana jest przez kuriera, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy. W przypadku braku towaru w magazynie centralnym, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 2. Koszt transportu widoczny jest w momencie składania zamówienia na stronie internetowej www.smservice.pl, Istnieje możliwość negocjacji kosztów transportu przy zamówieniach powyżej 4000 zł.
 3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Kupujący powinien  sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę, rozerwania oraz wszelkie wgniecenia opakowania zewnętrznego oraz obecności naklejek ostrzegawczych.
 4. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby, taśmy zabezpieczające bądź sam towar lub też otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki (dla płatności gotówką przy odbiorze). Przy innej formie płatności Kupujący powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać: 
 • wyszczególnienie uszkodzeń (rozerwania, wgniecenia opakowania) oraz ewentualnych braków,
 • informacje o zabezpieczeniach (wewnętrznych i zewnętrznych) przesyłki,
 • informację o naklejkach ostrzegających, w szczególności  „Góra dół”,
 • datę i godzinę doręczenia.

5. „Protokół szkody” musi zostać przesłany mailowo na adres kontakt@smservice.pl. Na podstawie protokołu rozpatrywana jest reklamacja. Jeżeli przesyłka nie zostanie sprawdzona w momencie odbioru (przy kurierze) i nie zostanie spisany protokół szkody – reklamacja nie będzie rozpatrzona. Oryginał protokołu szkody powinien zachować odbiorca przesyłki, a następnie dostarczyć kopię do firmy SI Service Sp. z o.o. Krótka 2 59-230 Prochowice

        6.  Dodatkowo Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz podjęcia odpowiednich działań jeszcze w obecności kuriera.

§ 7 Formy płatności

 1. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w momencie złożenia zamówienia.
 2. Dostępne są następujące formy płatności:
 • płatność gotówką przy odbiorze
 • płatność gotówką za pobraniem – Kupujący przy odbiorze przesyłki od kuriera dokonuje płatności kwoty będącej sumą kosztów ceny produktu oraz dostawy
 • przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – Kupujący wpłaca na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia kwotę będącą sumą kosztów ceny produktu oraz dostawy

§ 8 Reklamacje i gwarancje

Zalecamy każdorazowe dokładne sprawdzenie otrzymanej przesyłki. W przypadku wystąpienia mechanicznych uszkodzeń paczki należy spisać „Protokół szkody”. Taki dokument może okazać się niezbędny do otrzymania odszkodowania za zniszczony produkt przez firmę kurierską.

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep internetowy SI Service, wysyłając e-mail pod adres kontakt@smservice.pl, lub telefonicznie. Następnie na koszt Sprzedawcy przesłać reklamowany produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej wraz z pismem określającym charakter niezgodności towaru z umową oraz zawierającym żądanie usunięcia określonej niezgodności.
 2. W przypadku uszkodzenia towaru warunki postępowania określa § 6 punkt 3,4,5,6.
 3. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację wynosi 2 dni robocze. Czas realizacji reklamacji (wymiana, ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 14 dni roboczych. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców.
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym Instal – Service posiadają gwarancję jakości producenta bądź importera, która jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji są określone na karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
 5. Warunkiem korzystania z gwarancji jakości jest uruchomienie i montaż zamówionego produktu przez pracowników autoryzowanego serwisu producenta danego produktu, chyba że dokument gwarancji stanowi inaczej.
 6. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie internetowej www.smservice.pl lub na załączonej do produktu karcie gwarancyjnej.
 7. Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.
 8. Jeżeli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta, podstawę gwarancji stanowi dowód zakupu.

§ 9 Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym SI Service Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep SI Service
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. 
 4. W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie SI Service , spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.
 5. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 6. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 9.5

§ 10 Postanowienia końcowe

 1.  Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. 
 2.  Zawartość Internetowego Sklepu SI Service nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 . Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu SI Service są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep SI Service zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.03.2020 i  jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.